Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.: „Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“

Obec Sebedín - Bečov, Sebedín - Bečov 37, 974 01 Sebedín-Bečov, okr. Banská Bystrica, IČO: 00313793  žiada o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: „Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“.
Žiadame predložiť cenovú ponuku na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky do dňa 13.11.2017 do 10:00 hod. – (mailom, resp. poštou alebo osobne). Cenovú ponuku vypracujte podľa pr ...viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov zverejňuje zámer previesť majetok obce:
1. pozemok parcela KN-C č.185/20 o celkovej výmere 385 m2, trvalý trávny porast, katastrálne územie Bečov, vedený na LV č. 244, extravilán
2. pozemok parcela KN-C č.185/21 o celkovej výmere 91 m2, trvalý trávny porast, katastrálne územie Bečov, vedený na LV č. 244, extravilán
a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b a písm. e / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...viac...


 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov 4.11. 2017.
viac...


 

RO 03/2017

Návrh na rozpočtové opatrenie RO 03/2017.
viac...


 

Zámer previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - novovytvorená parcela KN-C č.179/15 o výmere 104m2, orná pôda, ktorá bola vytvorená z pôvodného pozemku parcela KN-E č.56/6 orná pôda o celkovej výmere 5217 m2, vedená na LV 244 pre k.ú.Bečov, na základe GP č.45308381-100/2017 zo dňa 08.08.2017, overený dňa 17.08.2017 Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č.827/2017 a novovy ...viac...


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Zatvorený Obecný úrad 09.02.2018

Obecný úrad bude v dňa
09.02.2018 (piatok)
zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme.
viac...


 

Oznam o vývoze plastov.

Milí občania, dňa 30.01.2018 (zajtra) bude vývoz plastov.
Vyložte si vrecia a nádoby na plast pred dom.
viac...


 

Oznámenie.

Oznamujeme občanom že do 31.01.2018 sú povinný si nahlásiť všetky zmeny týkajúcich sa dane z nehnuteľnosti, dane za psa a za komunálny odpad.
viac...


 

Odborníci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti Vás pozývajú na stretnutie: SPOLU TO ZVLÁDNEME.

Zaostrené na Alzheimerovu chorobu.
Zaujíma Vás ako pomocť človeku s Alzheimerovou chorobou v rodine? 
Aké aktivity sú pre neho vhodné?
Ako sú možnosti dostupnej pomoci na Slovensku?
Podujatie sa uskutočný v Diecéznom centre Jána Pavla 2., Kapitulská 21, Banská Bystrica  v sobotu 10.02.2018 od 09:00 do 16:00.
Viac informácií v súboroch na stiahnutie.
viac...


 

 

dnes je: 26.2.2018

meniny má: Viktor

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka