Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - časť nehnuteľného majetku - pozemok parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 6059 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorého sa samostatným geometrickým plánom č.32010087-18/2016 navrhuje odčleniť časť o  výmere 22 m2 pod novovzniknutou parcelou č.12/11, druh zastavané plochy a nádvoria a to ...viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - časť nehnuteľného majetku - pozemok parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 6059 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorého sa samostatným geometrickým plánom č.44522363-105/2016 navrhuje odčleniť časť o  výmere 88m2 pod novovzniknutou parcelou č.12/9, druh zastavané plochy a nádvoria a to  ...viac...


 

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva


Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 219/2008 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - časť nehnuteľného majetku, ktorá bude oddelená samostatným geometrickým plánom - pozemok parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 6059 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce, v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitné ...viac...


 

Aktuality - všeobecné oznamy

STOJÍME ZA HASIČMI


 
Vážení občania! Zapojte sa do súťaže, ktorú prináša hasičská edícia minerálnej vody Budiš. Čím viac sa nás zapojí, tým vyššiu šancu majú naši dobrovoľní hasiči vyhrať! 
V mene našich hasičov Vám ďakujeme za podporu. 
 
 
 
 
viac...


 

 

dnes je: 28.5.2016

meniny má: Viliam

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
 
 
1

 
 
0

 
 
0

 
 
0

 
webygroup

Úvodná stránka