Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov zverejňuje zámer previesť – predať majetok obce - pozemok parcela KN – C č.179/6, trvalý trávny porast o výmere 51 m2, vedený na liste vlastníctva č. 244, katastrálne územie Bečov, obec Sebedín- Bečov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu malej výmery pozemku.
viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov zverejňuje zámer previesť – predať majetok obce - pozemok na parcele KN – C č.88/4, zastavaná plocha o výmere 27 m2, zastavaná plocha, vedený na liste vlastníctva č. 95, katastrálne územie Sebedín, obec Sebedín- Bečov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu malej výmery pozemku.
viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - časť nehnuteľného majetku - pozemok parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 6059 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorého sa samostatným geometrickým plánom č.32010087-18/2016 navrhuje odčleniť časť o  výmere 22 m2 pod novovzniknutou parcelou č.12/11, druh zastavané plochy a nádvoria a to ...viac...


 

 

dnes je: 28.7.2016

meniny má: Krištof

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka