Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru previesť (zameniť) majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe riešenia vlastných potrieb (vysporiadanie pozemkov pri obecných stavbách) zverejňuje zámer previesť (zameniť) majetok obce - časť nehnuteľného majetku - časť pozemku parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 5770 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce a to novovytvorená parcela KN-C 12/12 o výmere 71m2 zastavaná plocha vytvorená na základe GP č.37553674-42/2017 za pozemok ...viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť majetok obce - časť nehnuteľného majetku - časť pozemku parcela KN-E č. 1388/1 o celkovej výmere 6059 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorého sa navrhuje odčleniť časť o výmere 5 m2 pod novovzniknutou parcelou KN-C 12/10 zastavaná plocha a časť pozemku parcela KN-E č. 1410/5 o celkovej výmere 2497 m2, orná pôda, ...viac...


 

Zámer priamy predaj majetku obce

Obec Sebedín-Bečov
Sebedín 37, 974 01 Sebedín-Bečov, ičo:00313793
 
Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov uznesením č. 22/2017 zo dňa 11.04.2017 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať svoj majetok, a to priamym predajom administratív ...viac...


 

 

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
 
 
1

 
 
0

 
 
0

 
 
0

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka