Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru previesť hnuteľný majetok obce priamym predajom.

Obec Sebedín-Bečov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2018 zo dňa 12.03.2018 zverejňuje zámer previesť prebytočný hnuteľný majetok obce - požiarny vozík PPS 12 priamym predajom.
Požiarny vozík PPS 12 je bez ŠPZ a bez vnútorného vybavenia s primeraným opotrebením zodpovedajúcim jeho veku. Ponuky na kúpu sa predkladajú na Obecný úrad v písomnej forme, alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom v uzavretej ...viac...


 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Inšpektorát kúpeľov a žriediel.

Informácia ohľadom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
viac...


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce.

Obec Sebedín-Bečov na základe doručenej žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť majetok obce, časť nehnuteľného majetku, časť pozemku z pôvodného pozemku parcela KN-E č.1409/1 o celkovej výmere 443 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedená na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorej sa samostatným geometrickým plánom č. 37 553 674 - 124/2017 zo dňa 04.01.2018, overený Okresným úradom B. Bystrica, katastrálnym odborom dňa 16.01 ...viac...


 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.: „Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“

Obec Sebedín - Bečov, Sebedín - Bečov 37, 974 01 Sebedín-Bečov, okr. Banská Bystrica, IČO: 00313793  žiada o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: „Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“.
Žiadame predložiť cenovú ponuku na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky do dňa 13.11.2017 do 10:00 hod. – (mailom, resp. poštou alebo osobne). Cenovú ponuku vypracujte podľa pr ...viac...


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Cenová ponuka na predzásobenie Uhoľné sklady Zvolen

Uhoľné sklady Zvolen oznamujú, že od 1. apríla 2018 prijímajú objednávky na zásobenie uhoľnými palivami pre rok 2018.
Cenovú ponuku nájdete v prílohe.
viac...


 

Dobrovoľná vojenská príprava.

Dobrovolná vojenská prípava, za 11 týždňov dostaneš viac ako 1100,00 €.
Prihlásiť sa môžeš do 27. apríla 2018.
Viac informácií nájdeš v prílohe alebo na stránke regrutacia.sk
viac...


 

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Ak ešte neviete, čo a kam v triedenom odpadne patrí, v prílohe je zopár rád, ako správne triediť odpad. 
viac...


 

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bankej Bystrici dáva do povedomia že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 a písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!
Neznalosť zákona neospravedlňuje !
Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní ...viac...


 

Operátor výroby - Elektrikár

Spoločnosť PELETY CMC hľadajú uchádzača pre prevádzku v Železobudzi (okres Detva) do výroby na pozíciu Operátor výroby - Elektrikár
Viac informácii v prílohe
viac...


 

 

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
 
 
1

 
 
0

 
 
0

 
 
0

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka