Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie, granty, EÚ fondy

V roku 2015 sme podali nasledovné žiadosti o dotácie, granty, zdroje EÚ (NFP):

- o dotáciu Ministerstva financií SR na opravu miestnych komunikácií o výmere cca 

- o dotáciu predsedu VÚC BB na kultúrne podujatia v obci na rok 2015

- o grant Slovenskej sporiteľne na detské ihrisko

- o grant Orange na detské ihrisko

- o grant Baumit na detské ihrisko

- o NFP - PRV SR 2007-2013 opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí vybudovanie infraštruktúry digitálneho kamerového systému ako prevenciu proti vandalizmu na verejných priestranstvách

 - o NFP - Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 Energetika, opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Boli sme úspešní!

Z predložených žiadostí uspeli tri, na základe čoho sme získali účelovú dotáciu vo výške 600€ od predsedu VÚC BB na kultúrne podujatia v obci na rok 2015, ktoré boli čiastočne použité na Divadlo Klauniky z Brna a čiastočne na MDD 2015 a zvyšok bude použitý na Sebečovský brok 2015, 90830 € z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na vybudovanie infraštruktúry digitálneho kamerového systému ako prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Sebedín-Bečov v hodnote 108000€ s DPH. Suma 90000€ predstavuje 100% nákladov za zrealizované dielo bez DPH a suma 830 € predstavuje 100% náklady externého manažmentu bez DPH. O preplatenie zaplatennej DPH bude možné žiadať v roku 2016. Požadovaných na monitorovanie bolo 10 verejných miest (lokalít) v majetku obce (Sebedín - cintorín, bytovka, ocú, 2xzástavka, hasičňa, grant a Bečov - cintrín, KD, zástavka), avšak vysúťažených bolo 7 miest, avšak len v časti Sebedín. Systém, ktorý bude dodaný kedykoľvek po uplynutí doby 5 rokov môže byť doplnený o ďalšie monitorované lokality. Realizácia projektu bude prebiehať v mesiaci september, pričom ju bude uskutočňovať vysúťažená spol. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2. Čo sa týka verejného osvetlenia, boli sme taktiež úspešní, získali sme z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast formou refundácie nenávratný finančný príspevok vo výške 24 303,96 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených nákladov projektu, pričom zvyšných 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu a 100% neoprávnených nákladov projektu obec znáša z vlastných prostriedkov, pričom celkové vdavky projektu boli 54 235,15€. Na základe tejto investície sa celkovo umiestnilo 61 nových LED svietidiel v rámci obce, čím sa zvýšila bezpečnosť, rozvoj obce, znížili sa náklady na prevádzku a údržbu a zabezpečilo sa kvalitné a hospodárne osvetlenie obce.

EPFRV - „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí“.

 

 

hypertextový odkaz na internetovú stránku Komisie týkajúci sa EPFRV http://www.apa.sk/

 

ERDF - ,,Európsky fond regionálneho rozvoja"

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka