Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

 

Test ekologickej inteligencie:

http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie

 

Vážení občania, v tejto časti sa dozviete všetko o nakladaní s odpadom v našej obci, nájdete tu spôsob zberu, termíny, spôsoby a návody triedenia, používané typy nádob, vriec, miesta umiestnenia, užitočné odkazy a linky.

Obec Sebedín-Bečov odpad triedi, trieďte ho aj vy a naučte to aj svojich blízkych!

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva, lebo iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40-60 % a jeho odbremenenie od nebezpečných odpadov.

Prečo separovať odpad

Výrazne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu uskladaného na skládku, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, čo sa priamo premieta do výpočtu ročnej výšky poplatku, ktorý platia občania za komunálny odpad, šetria sa suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu.

Ako správne triediť odpad (video návod)

http://www.triedime.sk/video/vzdelavame-sa-a-separujeme-s-wwwtriedimesk?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=2017_09_07_vzdelavanie_%E2%80%93_mesta_a_obce&utm_medium=email&utm_term=97393&ecmid=97393

 

Čo patrí a nepatrí do separovaného zberu

Papier

Patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, krabice, kartóny, reklamné letáky, papierová lepenka, staré knihy, katalógy, neznečistené papierové sáčky, pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..

Nepatrí: viacvrstové obaly (krabice od mlieka a nápojov), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Spôsob zberu: zviazané balíky vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Sklo

Patrí: prázdne sklennené fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín, kečupu, potravín, kozmetiky, sklenné črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky

Nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, žiarivky, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou

Spôsob zberu: zelené vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu


Plasty

Patrí: Pet fľaše (fľaše z nealko nápojov, vína, piva, sirupov, jedlých olejov, atď.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, kozmetiky, saponátov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom alebo benzínom), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav, ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové fólie, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv.streč. fólie), polystyrén, obaly z keksov, potravín, jogurtov, žuvačiek, potravín...pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..

Nepatrí: znečistené plasty, viacvrstvové oblaly (krabice od mlieka a nápojov, tetrapack), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Spôsob zberu: žlté vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Kovy

Patrí: plechovky od piva a iných nápojov, vyprázdené kovové obaly od potravín (konzervy od rýb, mäsa, paštiky, alobal, alobalové fólie napr. zo syra), kovové viečka od pohárov, piva, vrchnáky z jogurtov, alobal, zámky, kľučky, kovanie, kľúče, kovový riad a drobný kovový odpad (šrot), klince, srouby, drôty...pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..

Nepatrí: kovový odpad znečistený škodlivinami

Spôsob zberu: červené vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Viacvrstvové kombinované materiály

Patrí: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, džúsov, kojeneckého mlieka, ostatných nealkoholických, alkoholických nápojov,...pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..

Nepatrí: krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, papierová lepenka,...

Spôsob zberu: červené vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Biodpad

Patrí: odpad zo záhrad (tráva, seno,burina, odrezky stromov, kríkov, popadané ovocie, zvyšky zo zberu úrody), odpad z domácností (ovocný a zeleninový odpad, staré pečivo, rastliné zvyšky potravy)

Neptrí: mäso, kosti, zvyšky mliečnych výrobkov, výkaly psov a mačiek

Spôsob zberu: nádoba na bioodpad, kompostér, zásobník na odpad, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti, samokompostovanie

Oleje a tuky

Patrí: jedlé oleja a tuky

Nepatrí: motorové oleje, ropné produkty

Spôsob zberu: v uzavretej plastovej nádobe, fľaši môžete doniesť kedykoľvek na obecný úrad počas úradných hodín do hnedej nádoby pred obecným úradom alebo vyložiť pred RD v čase zberu komunálneho odpadu (z kUKA nádob)

Textil, odev, obuv

Patrí: dámske, pánske a detské odevy, spodná bielizeň, posteľňá bielizeň, obrusy, utierky, vlnené prikrývky, zvyšky látok

Nepatrí: koberce, matrace, koža, obuv, klobúky, znečistené textílie

Spôsob zberu: kedykoľvek môžete umiestniť do kovových kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri autobusovej zástavke v Sebedíne a pri KD v Bečove podľa písomných inštrukcií uvedených na kantajneroch

Pneumatiky

Použité pneumatiky môžete bezplatne odovzdať u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík (každý autoservis) na území SR bez nutnosti nákupu nových. 

V zmysle § 69 ods. 8 Zákona o odpadoch "Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru." Od 01.05.2016 tento druh odpadu - opotrebované pneuamtiky nebude Marius Pedersen ako zberná spoločnosť prijímať! Pneumatiky môžete odovzdávať bezplatne distribúrorom pneumatík v rámci celého územia SR.

Svetelné zdroje a svietidlá

Patrí: nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové, tvaru U a indukčné, kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s inetgrovaným elektronickým predradníkom, výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové, xenónové

Nepatrí: žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové napätie

Spôsob zberu: môžete doniesť kedykoľvek počas roka na obecný úrad počas úradných hodín, kde sa nachádza zberné miesto alebo pri nákupe nového zdroja priamo v predajni kus za kus

Batérie

Patria: použité batérie tuškové AA a AAA, 9V, gombíkové, z notebookov, mobilov, foťákov, kamier záložných zdrojov, vysielačiek, navigácií, ručného náradia, bateriek, hodiniek, rádií, PDA, ..

Nepatria: autobatérie

Spôsob zberu: môžete doniesť kedykoľvek počas roka na obecný úrad v Sebedíne počas úradných hodín alebo do predajne potravín v Bečove počas otváracích hodín, kde sa nachádzajú zberné nádoby alebo pri nákupe nového zdroja priamo v predajni kus za kus

Autobatérie

Patria: autobatérie 6V a 12V

Spôsob zberu: 2 krát do roka, spravidla na jar a na jeseň v mesiacoch apríl a október v deň vývozu priniesť na odberné miesto, nerozoberať!!!

Elektrické a elektronické zariadenia

Patria: použité spotrebiče (vysávače, chladničky, TV, PC, notebooky, chadničky, práčky, fény, mikrovlnky, rúry, rýchlovarnékanvice)

Spôsob zberu: 2 krát do roka, spravidla na jar a na jeseň v mesiacoch apríl a október v deň vývozu priniesť na odberné miesto, nerozoberať!!!

Použité tonery a cartridge

Patrí: použité tonery a cartridge z atramentových a laserových tlačiarní

Spôso zberu: počas celého roka možete priniesť na obecný úrad počas úradných hodín, kde sa nachádza zberný box

Nebezpečný odpad

Patrí: chemikálie (farby, priemyselné oleje, mazivá, riedidlá, benzín, nafta, kyseliny, hnojivá, pesticídy, lepidlá, moridlá, laky, lúh, náplne do chladičov a nimi znečistené nádoby), zdravotnícky materiál (použité injekčné striekačky, obväzy)...

Spôso zberu: 2 krát do roka, spravidla na jar a na jeseň v mesiacoch apríl a október v deň vývozu priniesť na odberné miesto, nerozoberať!!!

Veľkoobjemový odpad

Patrí: nadrozmerný komunálny odpad (sedačky, koberce, molitány, vane, matrace, )

Spôsob zberu: 2 krát do roka, spravidla na jar a na jeseň v mesiacoch apríl a október v deň vývozu priniesť na odberné miesto, nerozoberať!!!

Drobný stavebný odpad

Patrí: odpad z bežných idržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu

Nepatrí: stavebný odpad okrem drobného stavebného odpadu

Upozornenie: Obecný úrad Vám na požiadanie pristaví kontajner, nechá ho po naplnení vyviesť a občan následne za drobný stavebný odpad sa zaplatí 0,02 €/kg plus náklady na vývoz!!!

Používaný typ nádob a vriec, miesta umiestnenia a zberu

komunálny odpad - 110 l pozinkovaná nádoba, 120 l a 240 l plastová, 1100 l pozinkovaná aj plastová

separovaný zber - zelené vrece (sklo), žlté vrece (plasty), červené vrece (kovy), papier, kartón, papierová lepenka sa zväzuje do balíkov

Chýba Vám kuka nádoba alebo už je hrdzavá, deravá? Nezháňajte ju na internete, nevláčte ju z mesta, neplaďte za jej dopravu, ale si ju príďte kúpiť na obecný úrad za bezkonkurečnú cenu

                         110l                                         120l, 240l                                         1100l

Termíny

V priloženom súbore nižšie nájdete kalednár s presnými termínmy vývozu odpadu podľa jeho druhu. V prípade komunálneho odpadu netreba nič robiť, len mať v deň vývozu pred domom umiestnenú predpísanú nádobu. Čo sa týka separovaného zberu (plast, sklo, kovy, papier), jednotlivé farebné vrecia resp. zviazané balíka papiera je  potrebné vo vyznačenom termíne pre separovaný zber vyložiť pred rodinné domy do 7,00 hod. ráno. Textil, obuv, odev je možné nosiť priebežne počas celého roka čistý a zabalený do zelených kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na verejnom priestranstve pri autobusovej zástavke v Sebedíne a pri kultúrnom dome v Bečove.

 

Triediť odpad nie je vôbec náročné...
Neverte všetkému, čo počujete o triedení odpadu!

PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák.

OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. Jednoducho povedané – ak sú fľaše stlačené, sú menšie a zmestí sa ich do kontajnera viac. Ak použijete na stlačenie fľaše osvedčený recept a na fľašu skočíte, uistite sa pred tým, či je fľaša otvorená. V opačnom prípade nemá vzduch kam uniknúť a vy by ste sa mohli pokĺznuť. :-)

Tégliky od jogurtov a iných potravín je pred vhodením do kontajnera nevyhnutné najskôr umyť.

ČIASTOČNE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa drobné nečistoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú však tégliky veľmi znečistené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné, predtým čisté plastové obaly. Ich ďalšie využitie je potom obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického hľadiska, aby ste obal pred vhodením do kontajnera opláchli vodou. Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné vypláchnuť teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu. Pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

Z časopisov a dokumentov musíme pred vhodením do kontajnera na papier odstrániť kancelárske spinky.

ČIASTOČNE PRAVDA! Voľné kovové časti je vhodné pred vyhodením papiera odstrániť. Spinky, ktorými je časopis či dokument pevne zošitý, nie je potrebné odstraňovať, keďže je to náročnejšie. Pri ďalšom spracovaní papiera prebehne ešte magnetické triedenie a ťažšie časti, ako napríklad spinky, sú pri ňom z papiera odstránené.

PVC je tiež plast a patrí teda do žltého kontajnera určeného pre plasty.

OMYL! PVC, z ktorého sú vyrobené napríklad novodurové rúrky a linoleum, do kontajnera na triedený odpad vôbec nepatrí! Komplikuje následné spracovanie zmiešaného plastu a jeho energetické využitie. PVC totiž obsahuje chlór, pri zahriatí tak môžu vzniknúť nebezpečné splodiny.

Plastové obaly od kozmetiky musíme pred vhodením do kontajnera dôkladne umyť, je to predsa chemikália.

OMYL!  Úplne stačí, pokiaľ zvyšky kozmetických prípravkov, ako sú mydlá, šampóny alebo krémy z obalov vylejete. Dočistené budú pri ďalšom spracovaní.

Z listových obálok musím pred vhodením vytrhnúť fóliové okienko.

OMYL! Do kontajnera na papier môžete pokojne vhodiť celé obálky. Spracovatelia majú zariadenia, ktoré si s fóliovými okienkami poradia za vás.

Z nápojového kartónu musím pred odhodením do kontajnera na separovaný zber odpadu odtrhnúť umelohmotné viečko.

Nenechajte sa pomýliť fámami a mýtmi, pravdou je, že...

...každý môže triediť odpad!

Test ekologickej inteligencie

http://www.triedime.sk/frontend/web/test-ekologickej-inteligencie/?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=2017_09_11_on-line_vzdelavanie:_test_ekologickej_inteligencie&utm_medium=email&utm_term=97393&ecmid=97393

12 hodín odpadu

https://www.youtube.com/watch?v=kGTi_VrnEhY

Všetko o triedení odpadu

http://www.triedime.sk/

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka