Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISU FYZICKEJ OSOBY,

ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

- v miestnosti úradu
- na inom vhodnom mieste - ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo cestovným dokladom alebo povolením na pobyt pre cudzinca.

Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Cena

overenie podpisu 1,5€/podpis

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Miesto osvedčovania listín:

- len v úradnej miestnosti úradu

Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín.

Úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou. Z tohto dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:

- určených na úradne použitie v cudzine
- občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
- popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností, u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
- máp a geometrických plánov
- napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)

Cena

overenie listiny 1,5€/strana


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka