Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru previesť majetok obceVytlačiť
 

Obec Sebedín-Bečov zverejňuje zámer previesť majetok obce:

1. pozemok parcela KN-C č.185/20 o celkovej výmere 385 m2, trvalý trávny porast, katastrálne územie Bečov, vedený na LV č. 244, extravilán

2. pozemok parcela KN-C č.185/21 o celkovej výmere 91 m2, trvalý trávny porast, katastrálne územie Bečov, vedený na LV č. 244, extravilán

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b a písm. e / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že priľahlé pozemky (185/20, 185/21) sú zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov (vodomerné šachty), ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s budúcou stavou nadobúdateľov (RD na pozemkoch KN-C 179/7 a 179/8) a predmetné pozemky (185/20, 185/21) sú zatažené inžinierskymi sieťami (2 krát prívodné vodovodné potrubie, 1 krát diaľkový telekomunikačný kábel).

 

 


 
 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka