Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - budova starý ocú a príslušné pozemkyVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru

predať nižšie identifikovaný majetok obce Sebedín – Bečov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Sebedín - Bečov v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

Nebytová budova súp.č.62 vedená na LV č.95 vrátane pozemku KN-C 1/1 a KN-C 1/2 vedené na LV č.502 pre k.ú.Sebedín, obec Sebedín-Bečov

Žiadateľovi/om:     

Michal Onderko, Komenského 4328/12A, 97401 Banská Bystrica

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná nebytová budova sa pre obec vrátane priľahlých pozemkov stala prebytočnou a nevyužiteľnou a z finančného hľadiska dlhodobo zaťažujúcou rozpočet obce výdavkami na zabezpečenie jej ochrany a udržiavania tak, ako jej to ukladá najmä § 7 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a iné všeobecne záväzné predpisy. V minulosti budova slúžila ako obecný úrad, avšak získaním nových, vhodnejších priestorov sa obecný úrad presťahoval a pre pôvodnú budovu obec do budúcnosti nemá žiadne možné účelné využitie, ktoré by slúžilo na podporu rozvoja obce alebo na zabezpečovanie jej kompetencií. Významným faktorom ovplyvňujúcim udržateľnosť a využiteľnosť predmetnej budovy sú rekonštrukčné práce, ktoré z nedostatku finančných prostriedkov a taktiež získaním efektívnejších a vhodnejších priestorov pre obecný úrad boli prerušené, čím budova zostala pre obec v neužívania schopnom stave. Vplyvom pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov na rekonštrukciu a jej udržateľnosť ako aj stratou budúceho využitia bývalej budovy obecného úradu obec v posledných rokoch vyhlásila zámer prevodu predmetného majetku, kde bola 2-krát neúspešná pri prevode formou verejnej obchodnej súťaže za cenu 45 100 € podľa znaleckého posudku č.104-2011 z r.2011 a taktiež bola 2krát neúspešná pri prevode formou priameho predaja za cenu 39 400 € podľa znaleckého posudku č.20/2017 zo dňa 23.03.2017, kde aj na tieto činnosti boli vynakladané finančné prostriedky. V súčasnom stave a za daných podmienok je pre obec neúčinné, nehospodárne a neúčelné predmetný nehnuteľný majetok naďalej držať vo svojom vlastníctve.

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Sebedín - Bečov dňa 08.10.2018

- na webovej stránke obce Sebedín - Bečov dňa 08.10.2018

 

- z úradnej tabule obce Sebedín - Bečov zvesené dňa ..................

- z webovej stránky obce Sebedín - Bečov stiahnuté dňa .............

 

 

                                                                                              Ing. Ján Škamla

                                                                                              starosta obce Sebedín - Bečov


 
 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka